► ผู้บริหารโรงเรียน
พระครูสุนทรวัชรการ
พระครูสุนทรวัชรการ
เจ้าอาวาสวัดลิ้นช้าง
เจ้าคณะ ต.หนองหญ้าปล้อง เขต 2

องค์อุปถัมภ์โรงเรียน

สมกิต บุญยะโพธิ์
ดร.สมกิต บุญยะโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
► รายการหลัก
► สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเมื่อ20/05/2013
อัพเดท10/11/2016
ผู้เข้าชม107491
แสดงหน้า173409

บทความ

 

แห่เทียนเข้าพรรษา

อ่าน 206 ครั้ง
15  กรกฎาคม  2559 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัด...
อ่านต่อ >>
 
 

ตรวจฟัน

อ่าน 202 ครั้ง
12  กรกฎาคม  2559 เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง ได้เข้ามาตรวจสุขภาพช่องป...
อ่านต่อ >>
 
 

ประเมินโรงเรียนสุจริต

อ่าน 201 ครั้ง
11  กรกฎาคม  2559 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริต  มาทำการประเมิน โรงเรียนบ้านยางน้ำก...
อ่านต่อ >>
 
 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อ่าน 202 ครั้ง
8 กรกฎาคม  2559 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การออม ให้กับนั...
อ่านต่อ >>
 
 

ตรวจเชื้อมาลาเรีย

อ่าน 218 ครั้ง
27  มิถุนายน  2559 ทีมค้นพบ ผู้ป่วยมาลาเรีย จาก ศตม.ที่ 52 เพชรบุรี ได้ทำการเจาะโลหิต นักเ...
อ่านต่อ >>
 
 

ครูแอน บ้านสร้างสุข

อ่าน 207 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษัทดีสแฮมแทรเวล  (ประเทศไทย) จำกัด และครูแอน  บ้านสร้...
อ่านต่อ >>
 
 

เลือกตั้งประธานนักเรียน

อ่าน 213 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559  นักเรียนโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ ได้ทำกิจกรรมการเลือกต...
อ่านต่อ >>
 
 

พิธีไหว้ครู 59

อ่าน 230 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปี...
อ่านต่อ >>
 
 

ค่ายสื่อสร้างสรรค์

อ่าน 219 ครั้ง
ค่ายสื่อสร้างสรรค์ 11-12  มิถุนายน  2559 นายพล  อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมา...
อ่านต่อ >>
 
 

ทำบุญคล้ายวันเกิด

อ่าน 207 ครั้ง
ทำบุญคล้ายวันเกิด 10  มิถุนายน  2559 คุณพัชรินทร์ คุณนันทภัคร  สุทธิโยธาและเพื่อนๆ ร่...
อ่านต่อ >>
 
 

การทำก้อนเห็ดนางฟ้า

อ่าน 207 ครั้ง
25  พฤษภาคม  2559 ศูนย์ฝึกวิชาชีพ จังหวัดกาญจนบุรี มาสาธิตการทำก้อนเห็ดนางฟ้า  และฝึก...
อ่านต่อ >>
 
 

ห้องสมุดเคลื่อนที่

อ่าน 219 ครั้ง
19 พ.ค. 59 กศน. อำเภอหนองหญ้าปล้องมาจัดกิจกรรม รถห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้าน...
อ่านต่อ >>
 
 

วันวิสาขบูชา

อ่าน 224 ครั้ง
19 พ.ค. 59 คณะครูและนักเรียนไปทำกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดยางน้ำกลัดเหนือ  ...
อ่านต่อ >>
 

ข่าวสาร

► ปฎิทิน
March 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
|| ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (o-Net)
ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การอ่าน-เขียน คิดวิเคราะห์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  || รายงาน SAR                     
► ปีการศึกษา 2555
  > ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  > ตอนที่ 2 แผนปฏิบัติการ
  > ตอนที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพ
  > ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนา

► ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
  || แผนปฏิบัติการประจำปี      
ปีการศึกษา 2558
  || โรงเรียนดี ศรีตำบล           
Clip Video ความภาคภูมิใจ
 || เว็บเพื่อนโรงเรียน            
 ::: อำเภอหนองหญ้าปล้อง :::
 รร.บ้านหนองรี
 รร.บ้านยางน้ำกลัดใต้
 รร.บ้านท่าตะคร้อ
 รร.บ้านจะโปรง
::: อำเภอเมือง :::
 รร.บ้านบ่อขม
 รร.วัดเพรียง
 รร.บ้านดอนยาง
 รร.วัดดอนไก่เตี้ย
 รร.อนุบาลเพชรบุรี
::: อำเภอบ้านแหลม :::
 รร.บ้านท่าแร้ง
 รร.วัดเกาะแก้ว
 รร.วัดกุฎิ์ (นันท์ฯ)
 รร.วัดเขาตะเครา
::: อำเภอเขาย้อย :::
 รร.วัดหนองส้ม
 รร.บ้านเนินรัก
 รร.บ้านเขาย้อย
 รร.วัดหนองปรง
 รร.วัดท้ายตลาด
 รร.วัดยาง
 รร.โยธินบูรณะ เพชรบุรี
  || เว็บเพื่อนครู                    
 ครู ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ
 ครูนงลักษณ์ ชูทัน
 ครูสุรินทร์ เวทย์วิทยานุวัฒน์

► ความรู้ที่น่าสนใจ